НОВИНИ

Какво е това „газо-дизел”?

Стремежа за икономия на горива и съответно подобряване на екологичните показатели на дизеловите двигатели води до развитието на смесените системи дизел-метан/пропан-бутан. По своята същност това е хибридна система поради това че процеса на запалване в дизеловите двигатели се основава просто казано на самозапалването на дизеловото гориво в условията на високо налягане в работните цилиндри. Такъв способ за запалване само на метан или пропан-бутан е трудно постижимо и това се постига чрез смес от газ и дизелово гориво в съотношение 70-80% пропан-бутан/метан и 30-20% дизел. Принципно дизелов двигател може да се модифицира да работи 100% на газ, но това е неоправдано скъпо и двигателя се превръща в т.нар. „газов двигател”, който работи единствено на газ.

Доработването на дизелов двигател на „газов дизел” се изразява в добавяне на допълнителна система от резервоари за метана/пропан-бутана, газова инсталация и електрическа система. Модификацията не предвижда значителни технически промени в двигателя и стандартната горивна система. В Caralyze.bg са описали много подробно за газовата инсталация на дизелов автомобил.

Преимуществата от този вид хибридни системи е подобряване на работата на двигателя и динамичните му характеристики заради подобрения горивен процес и лиспата на характерните недостатъци на чистия дизелов двигател. Допълнително заместването на голяма част от дизеловото гориво с метан или пропан-бутан значително подобрява екологичните характеристики на двигателя, което е много важно за съвременните тенденции за снижаване на вредните емисии и е предпоставка за развитието на подобни хибридни газ-дизелови системи.

Недостатъците на газовите дизели основно се свеждат до финансовата част. Самата модификация е естествено струва пари, която се изплащата в просеца на експлоатация на моторното превозно средство. Самта икономия се получава, не заради някакво „вълшебство”, а заради заместването на голяма част от дизеловото гориво с приблизително два пъти по-евтиния метан/пропан-бутан. От друга страна усъвършенастването на съвременните дизелови двигатели ги прави изключително икономични и икономията която се реализира се разпределя по-дълго във времето. Просто казано изплащането на такава система при малките дизелови коли например е за много дълъг период от време и малко хора ще инвестират в газов дизел ако им е ясно че няма да могат да изплатят системата за периода в който планират да ползват автомобила. Практиката показва че газовия дизел е финансово оправдан за моторни превозни средства с голям работен обем на двигателя и постоянна натовареност т.е. микробуси, камиони, автобуси и селско стопанска техника. Засега като реален стимул за модификацията на автомобил може да се счита единствено допълнителни данъчни облекчения или подобен вид стимулиране.